Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Vĩnh Tân (cũ), huyện Vĩnh Lộc

Vĩnh Tân từng là một xã của huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Vĩnh Tân (cũ), huyện Vĩnh Lộc
Bản đồ vị trí xã Vĩnh Tân (cũ), huyện Vĩnh Lộc

Bản đồ xã Vĩnh Tân (cũ), huyện Vĩnh Lộc

Bản đồ giao thông xã Vĩnh Tân (cũ), huyện Vĩnh Lộc
Bản đồ giao thông xã Vĩnh Tân (cũ), huyện Vĩnh Lộc. (Open Street Map)

Xã Vĩnh Tân (cũ), huyện Vĩnh Lộc nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Vĩnh Tân (cũ), huyện Vĩnh Lộc
Bản đồ vệ tinh xã Vĩnh Tân (cũ), huyện Vĩnh Lộc. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái