Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu

Xà Hồ là một xã của huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Tây Bắc Bộ
Thành lập:1959
Diện tích:79,06 km²
Dân số:1.845 người (1999)
Mật độ:23 người/km² (1999)
Mã hành chính:4594

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu
Bản đồ vị trí xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu

Bản đồ xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu

Bản đồ giao thông xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu
Bản đồ giao thông xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu. (Open Street Map)

Xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu
Bản đồ vệ tinh xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái