Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Xuân Cẩm (cũ), huyện Thường Xuân

Xuân Cẩm từng là một xã của huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Xuân Cẩm (cũ), huyện Thường Xuân
Bản đồ vị trí xã Xuân Cẩm (cũ), huyện Thường Xuân

Bản đồ xã Xuân Cẩm (cũ), huyện Thường Xuân

Bản đồ giao thông xã Xuân Cẩm (cũ), huyện Thường Xuân
Bản đồ giao thông xã Xuân Cẩm (cũ), huyện Thường Xuân. (Open Street Map)

Xã Xuân Cẩm (cũ), huyện Thường Xuân nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Xuân Cẩm (cũ), huyện Thường Xuân
Bản đồ vệ tinh xã Xuân Cẩm (cũ), huyện Thường Xuân. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái