Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Xuân Nội (cũ), huyện Trà Lĩnh

Xuân Nội từng là một xã của huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Xuân Nội (cũ), huyện Trà Lĩnh
Bản đồ vị trí xã Xuân Nội (cũ), huyện Trà Lĩnh

Bản đồ xã Xuân Nội (cũ), huyện Trà Lĩnh

Bản đồ giao thông xã Xuân Nội (cũ), huyện Trà Lĩnh
Bản đồ giao thông xã Xuân Nội (cũ), huyện Trà Lĩnh. (Open Street Map)

Xã Xuân Nội (cũ), huyện Trà Lĩnh nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Xuân Nội (cũ), huyện Trà Lĩnh
Bản đồ vệ tinh xã Xuân Nội (cũ), huyện Trà Lĩnh. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái