Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Xuân Thạnh (cũ), huyện Thống Nhất

Xuân Thạnh từng là một xã của huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Xuân Thạnh (cũ), huyện Thống Nhất
Bản đồ vị trí xã Xuân Thạnh (cũ), huyện Thống Nhất

Bản đồ xã Xuân Thạnh (cũ), huyện Thống Nhất

Bản đồ giao thông xã Xuân Thạnh (cũ), huyện Thống Nhất
Bản đồ giao thông xã Xuân Thạnh (cũ), huyện Thống Nhất. (Open Street Map)

Xã Xuân Thạnh (cũ), huyện Thống Nhất nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Xuân Thạnh (cũ), huyện Thống Nhất
Bản đồ vệ tinh xã Xuân Thạnh (cũ), huyện Thống Nhất. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái