Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Yên Quang (cũ), huyện Kỳ Sơn

Yên Quang từng là một xã của huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Yên Quang (cũ), huyện Kỳ Sơn
Bản đồ vị trí xã Yên Quang (cũ), huyện Kỳ Sơn

Bản đồ xã Yên Quang (cũ), huyện Kỳ Sơn

Bản đồ giao thông xã Yên Quang (cũ), huyện Kỳ Sơn
Bản đồ giao thông xã Yên Quang (cũ), huyện Kỳ Sơn. (Open Street Map)

Xã Yên Quang (cũ), huyện Kỳ Sơn nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Yên Quang (cũ), huyện Kỳ Sơn
Bản đồ vệ tinh xã Yên Quang (cũ), huyện Kỳ Sơn. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái