Thông tin tổng quan và Bản đồ phường 1 (cũ), thành phố Bến Tre

Phường 1 từng là một phường của thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Phường 1 (cũ), thành phố Bến Tre
Bản đồ vị trí Phường 1 (cũ), thành phố Bến Tre

Bản đồ Phường 1 (cũ), thành phố Bến Tre

Bản đồ giao thông Phường 1 (cũ), thành phố Bến Tre
Bản đồ giao thông Phường 1 (cũ), thành phố Bến Tre. (Open Street Map)

Phường 1 (cũ), thành phố Bến Tre nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông Phường 1 (cũ), thành phố Bến Tre
Bản đồ vệ tinh Phường 1 (cũ), thành phố Bến Tre. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái