Thông tin tổng quan và Bản đồ phường 2 (cũ), thành phố Bến Tre

Phường 2 từng là một phường của thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Phường 2 (cũ), thành phố Bến Tre
Bản đồ vị trí Phường 2 (cũ), thành phố Bến Tre

Bản đồ Phường 2 (cũ), thành phố Bến Tre

Bản đồ giao thông Phường 2 (cũ), thành phố Bến Tre
Bản đồ giao thông Phường 2 (cũ), thành phố Bến Tre. (Open Street Map)

Phường 2 (cũ), thành phố Bến Tre nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông Phường 2 (cũ), thành phố Bến Tre
Bản đồ vệ tinh Phường 2 (cũ), thành phố Bến Tre. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái