Thông tin tổng quan và Bản đồ phường Đồng Mỹ (cũ), thành phố Đồng Hới

Đồng Mỹ từng là một phường của thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Phường Đồng Mỹ (cũ), thành phố Đồng Hới
Bản đồ vị trí phường Đồng Mỹ (cũ), thành phố Đồng Hới

Bản đồ phường Đồng Mỹ (cũ), thành phố Đồng Hới

Bản đồ giao thông phường Đồng Mỹ (cũ), thành phố Đồng Hới
Bản đồ giao thông phường Đồng Mỹ (cũ), thành phố Đồng Hới. (Open Street Map)

Phường Đồng Mỹ (cũ), thành phố Đồng Hới nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông phường Đồng Mỹ (cũ), thành phố Đồng Hới
Bản đồ vệ tinh phường Đồng Mỹ (cũ), thành phố Đồng Hới. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái