Thông tin tổng quan và Bản đồ phường Hải Đình (cũ), thành phố Đồng Hới

Hải Đình từng là một phường của thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Phường Hải Đình (cũ), thành phố Đồng Hới
Bản đồ vị trí phường Hải Đình (cũ), thành phố Đồng Hới

Bản đồ phường Hải Đình (cũ), thành phố Đồng Hới

Bản đồ giao thông phường Hải Đình (cũ), thành phố Đồng Hới
Bản đồ giao thông phường Hải Đình (cũ), thành phố Đồng Hới. (Open Street Map)

Phường Hải Đình (cũ), thành phố Đồng Hới nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông phường Hải Đình (cũ), thành phố Đồng Hới
Bản đồ vệ tinh phường Hải Đình (cũ), thành phố Đồng Hới. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái