Thông tin tổng quan và Bản đồ phường Thủ Thiêm (cũ), Quận 2

Thủ Thiêm từng là một phường của quận 2, thành phố Hồ Chí Minh.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Phường Thủ Thiêm (cũ), Quận 2
Bản đồ vị trí địa lý phường Thủ Thiêm (cũ), Quận 2

Bản đồ phường Thủ Thiêm (cũ), Quận 2

Bản đồ giao thông phường Thủ Thiêm (cũ), Quận 2
Bản đồ giao thông phường Thủ Thiêm (cũ), Quận 2. (Open Street Map)

Phường Thủ Thiêm (cũ), Quận 2 nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông phường Thủ Thiêm (cũ), Quận 2
Bản đồ vệ tinh phường Thủ Thiêm (cũ), Quận 2. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái