Thông tin tổng quan và Bản đồ phường Trường Thịnh (cũ), thị xã Phú Thọ

Trường Thịnh từng là một phường của thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Phường Trường Thịnh (cũ), thị xã Phú Thọ
Bản đồ vị trí phường Trường Thịnh (cũ), thị xã Phú Thọ

Bản đồ phường Trường Thịnh (cũ), thị xã Phú Thọ

Bản đồ giao thông phường Trường Thịnh (cũ), thị xã Phú Thọ
Bản đồ giao thông phường Trường Thịnh (cũ), thị xã Phú Thọ. (Open Street Map)

Phường Trường Thịnh (cũ), thị xã Phú Thọ nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông phường Trường Thịnh (cũ), thị xã Phú Thọ
Bản đồ vệ tinh phường Trường Thịnh (cũ), thị xã Phú Thọ. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái