Trang chủ » Danh mục hành chính Việt Nam »

Danh sách phường xã Phú Thọ (update 2021)

Tính đến hiện tại Phú Thọ có 13 đơn vị hành chính cấp huyện và 225 đơn vị hành chính cấp xã phường.

Xem thêm:

Bảng danh sách các phường xã thuộc Phú Thọ

Danh sách chi tiết

DS các phường, xã của thành phố Việt Trì

Thành phố Việt Trì có 22 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 13 phường, 9 xã.

Danh sách phường, xã của thành phố Việt Trì: Phường Bạch Hạc, phường Bến Gót, phường Dữu Lâu, phường Gia Cẩm, phường Minh Nông, phường Minh Phương, phường Nông Trang, phường Tân Dân, phường Thanh Miếu, phường Thọ Sơn, phường Tiên Cát, phường Vân Cơ, phường Vân Phú, xã Chu Hóa, xã Hùng Lô, xã Hy Cương, xã Kim Đức, xã Phượng Lâu, xã Sông Lô, xã Thanh Đình, xã Thụy Vân, xã Trưng Vương. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Tân Đức.

DS các phường, xã của thị xã Phú Thọ

Thị xã Phú Thọ có 9 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 4 phường, 5 xã.

Danh sách phường, xã của thị xã Phú Thọ: Phường Âu Cơ, phường Hùng Vương, phường Phong Châu, phường Thanh Vinh, xã Hà Lộc, xã Hà Thạch, xã Phú Hộ, xã Thanh Minh, xã Văn Lung. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Phường Trường Thịnh.

DS các thị trấn, xã của huyện Cẩm Khê

Huyện Cẩm Khê có 24 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 23 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Cẩm Khê: Thị trấn Cẩm Khê (huyện lỵ), xã Cấp Dẫn, xã Chương Xá, xã Điêu Lương, xã Đồng Lương, xã Hùng Việt, xã Hương Lung, xã Minh Tân, xã Ngô Xá, xã Phú Khê, xã Phú Lạc, xã Phượng Vĩ, xã Sơn Tình, xã Tạ Xá, xã Tam Sơn, xã Thụy Liễu, xã Tiên Lương, xã Tùng Khê, xã Tuy Lộc, xã Văn Bán, xã Văn Khúc, xã Xương Thịnh, xã Yên Dưỡng, xã Yên Tập. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Thị trấn Sông Thao, xã Cát Trù, xã Đồng Cam, xã Hiền Đa, xã Phùng Xá, xã Phương Xá, xã Sai Nga, xã Sơn Nga, xã Thanh Nga, xã Tình Cương.

DS các thị trấn, xã của huyện Đoan Hùng

Huyện Đoan Hùng có 22 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 21 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Đoan Hùng: Thị trấn Đoan Hùng (huyện lỵ), xã Bằng Doãn, xã Bằng Luân, xã Ca Đình, xã Chân Mộng, xã Chí Đám, xã Hợp Nhất, xã Hùng Long, xã Hùng Xuyên, xã Minh Lương, xã Minh Phú, xã Minh Tiến, xã Ngọc Quan, xã Phú Lâm, xã Phúc Lai, xã Sóc Đăng, xã Tây Cốc, xã Tiêu Sơn, xã Vân Đồn, xã Vân Du, xã Vụ Quang, xã Yên Kiện. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Đại Nghĩa, xã Đông Khê, xã Hùng Quan, xã Hữu Đô, xã Nghinh Xuyên, xã Phong Phú, xã Phú Thứ, xã Phương Trung, xã Quế Lâm.

DS các thị trấn, xã của huyện Hạ Hòa

Huyện Hạ Hòa có 20 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 19 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Hạ Hòa: Thị trấn Hạ Hòa (huyện lỵ), xã Ấm Hạ, xã Bằng Giã, xã Đại Phạm, xã Đan Thượng, xã Động Lâm, xã Hà Lương, xã Hiền Lương, xã Hương Xạ, xã Lang Sơn, xã Minh Côi, xã Minh Hạc, xã Phương Viên, xã Tứ Hiệp, xã Văn Lang, xã Vĩnh Chân, xã Vô Tranh, xã Xuân Áng, xã Yên Kỳ, xã Yên Luật. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Cáo Điền, xã Chính Công, xã Chuế Lưu, xã Đan Hà, xã Gia Điền, xã Hậu Bổng, xã Lâm Lợi, xã Lệnh Khanh, xã Liên Phương, xã Mai Tùng, xã Phụ Khánh, xã Quân Khê, xã Vụ Cầu, xã Y Sơn.

DS các thị trấn, xã của huyện Lâm Thao

Huyện Lâm Thao có 12 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 10 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Lâm Thao: Thị trấn Lâm Thao (huyện lỵ), thị trấn Hùng Sơn, xã Bản Nguyên, xã Cao Xá, xã Phùng Nguyên, xã Sơn Vi, xã Thạch Sơn, xã Tiên Kiên, xã Tứ Xã, xã Vĩnh Lại, xã Xuân Huy, xã Xuân Lũng. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Hợp Hải, xã Kinh Kệ, xã Sơn Dương.

DS các thị trấn, xã của huyện Phù Ninh

Huyện Phù Ninh có 17 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 16 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Phù Ninh: Thị trấn Phong Châu (huyện lỵ), xã An Đạo, xã Bảo Thanh, xã Bình Phú, xã Gia Thanh, xã Hạ Giáp, xã Lệ Mỹ, xã Liên Hoa, xã Phú Lộc, xã Phú Mỹ, xã Phú Nham, xã Phù Ninh, xã Tiên Du, xã Tiên Phú, xã Trạm Thản, xã Trị Quận, xã Trung Giáp. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Bình Bộ, xã Tử Đà, xã Vĩnh Phú.

DS các thị trấn, xã của huyện Tam Nông

Huyện Tam Nông có 12 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 11 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Tam Nông: Thị trấn Hưng Hóa (huyện lỵ), xã Bắc Sơn, xã Dân Quyền, xã Dị Nậu, xã Hiền Quan, xã Hương Nộn, xã Lam Sơn, xã Quang Húc, xã Tề Lễ, xã Thanh Uyên, xã Thọ Văn, xã Vạn Xuân. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Cổ Tiết, xã Dậu Dương, xã Hồng Đà, xã Hùng Đô, xã Hương Nha, xã Phương Thịnh, xã Tam Cường, xã Thượng Nông, xã Tứ Mỹ, xã Văn Lương, xã Vực Trường, xã Xuân Quang.

DS các xã của huyện Tân Sơn

Huyện Tân Sơn có tất cả 17 xã.

Danh sách xã của huyện Tân Sơn: Xã Tân Phú (huyện lỵ), xã Đồng Sơn, xã Kiệt Sơn, xã Kim Thượng, xã Lai Đồng, xã Long Cốc, xã Minh Đài, xã Mỹ Thuận, xã Tam Thanh, xã Tân Sơn, xã Thạch Kiệt, xã Thu Cúc, xã Thu Ngạc, xã Văn Luông, xã Vinh Tiền, xã Xuân Đài, xã Xuân Sơn.

DS các thị trấn, xã của huyện Thanh Ba

Huyện Thanh Ba có 19 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 18 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Thanh Ba: Thị trấn Thanh Ba (huyện lỵ), xã Chí Tiên, xã Đại An, xã Đỗ Sơn, xã Đỗ Xuyên, xã Đông Lĩnh, xã Đông Thành, xã Đồng Xuân, xã Hanh Cù, xã Hoàng Cương, xã Khải Xuân, xã Lương Lỗ, xã Mạn Lạn, xã Ninh Dân, xã Quảng Yên, xã Sơn Cương, xã Thanh Hà, xã Vân Lĩnh, xã Võ Lao. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Năng Yên, xã Phương Lĩnh, xã Quảng Nạp, xã Thái Ninh, xã Thanh Vân, xã Thanh Xá, xã Vũ Yển, xã Yển Khê, xã Yên Nội.

DS các thị trấn, xã của huyện Thanh Sơn

Huyện Thanh Sơn có 23 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 22 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Thanh Sơn: Thị trấn Thanh Sơn (huyện lỵ), xã Cự Đồng, xã Cự Thắng, xã Địch Quả, xã Đông Cửu, xã Giáp Lai, xã Hương Cần, xã Khả Cửu, xã Lương Nha, xã Sơn Hùng, xã Tân Lập, xã Tân Minh, xã Tất Thắng, xã Thạch Khoán, xã Thắng Sơn, xã Thục Luyện, xã Thượng Cửu, xã Tinh Nhuệ, xã Văn Miếu, xã Võ Miếu, xã Yên Lãng, xã Yên Lương, xã Yên Sơn.

DS các thị trấn, xã của huyện Thanh Thủy

Huyện Thanh Thủy có 11 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 10 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Thanh Thủy: Thị trấn Thanh Thủy (huyện lỵ), xã Bảo Yên, xã Đào Xá, xã Đoan Hạ, xã Đồng Trung, xã Hoàng Xá, xã Sơn Thủy, xã Tân Phương, xã Thạch Đồng, xã Tu Vũ, xã Xuân Lộc. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Đồng Luận, xã Phượng Mao, xã Trung Nghĩa, xã Trung Thịnh, xã Yến Mao.

DS các thị trấn, xã của huyện Yên Lập

Huyện Yên Lập có 17 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 16 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Yên Lập: Thị trấn Yên Lập (huyện lỵ), xã Đồng Lạc, xã Đồng Thịnh, xã Hưng Long, xã Lương Sơn, xã Minh Hòa, xã Mỹ Lung, xã Mỹ Lương, xã Nga Hoàng, xã Ngọc Đồng, xã Ngọc Lập, xã Phúc Khánh, xã Thượng Long, xã Trung Sơn, xã Xuân An, xã Xuân Thủy, xã Xuân Viên.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm danh sách xã phường các tỉnh thành: 
Địa Ốc Thông Thái