Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Thông tin tổng quan và Bản đồ thị trấn Tân Bình (cũ), huyện Yên Sơn

Tân Bình từng là một thị trấn của huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Thị trấn Tân Bình (cũ), huyện Yên Sơn
Bản đồ vị trí Thị trấn Tân Bình (cũ), huyện Yên Sơn

Bản đồ Thị trấn Tân Bình (cũ), huyện Yên Sơn

Bản đồ giao thông Thị trấn Tân Bình (cũ), huyện Yên Sơn
Bản đồ giao thông Thị trấn Tân Bình (cũ), huyện Yên Sơn. (Open Street Map)

Thị trấn Tân Bình (cũ), huyện Yên Sơn nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông Thị trấn Tân Bình (cũ), huyện Yên Sơn
Bản đồ vệ tinh Thị trấn Tân Bình (cũ), huyện Yên Sơn. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái