Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Kim Phú (cũ), huyện Yên Sơn

Kim Phú từng là một xã của huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Kim Phú (cũ), huyện Yên Sơn
Bản đồ vị trí xã Kim Phú (cũ), huyện Yên Sơn

Bản đồ xã Kim Phú (cũ), huyện Yên Sơn

Bản đồ giao thông xã Kim Phú (cũ), huyện Yên Sơn
Bản đồ giao thông xã Kim Phú (cũ), huyện Yên Sơn. (Open Street Map)

Xã Kim Phú (cũ), huyện Yên Sơn nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Kim Phú (cũ), huyện Yên Sơn
Bản đồ vệ tinh xã Kim Phú (cũ), huyện Yên Sơn. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái