Thông tin tổng quan và Bản đồ thị trấn Tân Thành (cũ), huyện Bắc Tân Uyên

Tân Thành từng là một thị trấn của huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Thị trấn Tân Thành (cũ), huyện Bắc Tân Uyên
Bản đồ vị trí Thị trấn Tân Thành (cũ), huyện Bắc Tân Uyên

Bản đồ Thị trấn Tân Thành (cũ), huyện Bắc Tân Uyên

Bản đồ giao thông Thị trấn Tân Thành (cũ), huyện Bắc Tân Uyên
Bản đồ giao thông Thị trấn Tân Thành (cũ), huyện Bắc Tân Uyên. (Open Street Map)

Thị trấn Tân Thành (cũ), huyện Bắc Tân Uyên nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông Thị trấn Tân Thành (cũ), huyện Bắc Tân Uyên
Bản đồ vệ tinh Thị trấn Tân Thành (cũ), huyện Bắc Tân Uyên. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái