Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Thông tin tổng quan và Bản đồ xã A Đớt (cũ), huyện A Lưới

A Đớt từng là một xã của huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã A Đớt (cũ), huyện A Lưới
Bản đồ vị trí xã A Đớt (cũ), huyện A Lưới

Bản đồ xã A Đớt (cũ), huyện A Lưới

Bản đồ giao thông xã A Đớt (cũ), huyện A Lưới
Bản đồ giao thông xã A Đớt (cũ), huyện A Lưới. (Open Street Map)

Xã A Đớt (cũ), huyện A Lưới nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã A Đớt (cũ), huyện A Lưới
Bản đồ vệ tinh xã A Đớt (cũ), huyện A Lưới. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái