Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Hồng Trung (cũ), huyện A Lưới

Hồng Trung từng là một xã của huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Hồng Trung (cũ), huyện A Lưới
Bản đồ vị trí xã Hồng Trung (cũ), huyện A Lưới

Bản đồ xã Hồng Trung (cũ), huyện A Lưới

Bản đồ giao thông xã Hồng Trung (cũ), huyện A Lưới
Bản đồ giao thông xã Hồng Trung (cũ), huyện A Lưới. (Open Street Map)

Xã Hồng Trung (cũ), huyện A Lưới nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Hồng Trung (cũ), huyện A Lưới
Bản đồ vệ tinh xã Hồng Trung (cũ), huyện A Lưới. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái