Thông tin tổng quan và Bản đồ xã A Túc (cũ), huyện Hướng Hóa

A Túc từng là một xã của huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã A Túc (cũ), huyện Hướng Hóa
Bản đồ vị trí xã A Túc (cũ), huyện Hướng Hóa

Bản đồ xã A Túc (cũ), huyện Hướng Hóa

Bản đồ giao thông xã A Túc (cũ), huyện Hướng Hóa
Bản đồ giao thông xã A Túc (cũ), huyện Hướng Hóa. (Open Street Map)

Xã A Túc (cũ), huyện Hướng Hóa nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã A Túc (cũ), huyện Hướng Hóa
Bản đồ vệ tinh xã A Túc (cũ), huyện Hướng Hóa. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái