Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Thông tin tổng quan và Bản đồ xã An Trường A, huyện Càng Long

An Trường A là một xã của huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Đồng bằng sông Cửu Long
Thành lập:1998
Diện tích:16,58 km²
Dân số:9.172 người (1999)
Mật độ:553 người/km² (1999)
Dân tộc:Kinh, Hoa, Khmer
Mã hành chính:29272

Địa giới hành chính

Xã Trường An có vị trí địa lý:

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã An Trường A, huyện Càng Long
Bản đồ vị trí xã An Trường A, huyện Càng Long

Bản đồ xã An Trường A, huyện Càng Long

Bản đồ giao thông xã An Trường A, huyện Càng Long
Bản đồ giao thông xã An Trường A, huyện Càng Long. (Open Street Map)

Xã An Trường A, huyện Càng Long nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã An Trường A, huyện Càng Long
Bản đồ vệ tinh xã An Trường A, huyện Càng Long. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái