Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Mỹ Cẩm, huyện Càng Long

Mỹ Cẩm là một xã của huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Đồng bằng sông Cửu Long
Thành lập:1996
Diện tích:34,74 km²
Dân số:11.832 người (1999)
Mật độ:341 người/km² (1999)
Dân tộc:Kinh, Hoa, Khmer
Mã hành chính:29269

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Mỹ Cẩm, huyện Càng Long
Bản đồ vị trí xã Mỹ Cẩm, huyện Càng Long

Bản đồ xã Mỹ Cẩm, huyện Càng Long

Bản đồ giao thông xã Mỹ Cẩm, huyện Càng Long
Bản đồ giao thông xã Mỹ Cẩm, huyện Càng Long. (Open Street Map)

Xã Mỹ Cẩm, huyện Càng Long nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Mỹ Cẩm, huyện Càng Long
Bản đồ vệ tinh xã Mỹ Cẩm, huyện Càng Long. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái