Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Bắc Sơn (cũ), huyện Bắc Sơn

Bắc Sơn từng là một xã của huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Bắc Sơn (cũ), huyện Bắc Sơn
Bản đồ vị trí xã Bắc Sơn (cũ), huyện Bắc Sơn

Bản đồ xã Bắc Sơn (cũ), huyện Bắc Sơn

Bản đồ giao thông xã Bắc Sơn (cũ), huyện Bắc Sơn
Bản đồ giao thông xã Bắc Sơn (cũ), huyện Bắc Sơn. (Open Street Map)

Xã Bắc Sơn (cũ), huyện Bắc Sơn nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Bắc Sơn (cũ), huyện Bắc Sơn
Bản đồ vệ tinh xã Bắc Sơn (cũ), huyện Bắc Sơn. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái