Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Hữu Vĩnh (cũ), huyện Bắc Sơn

Hữu Vĩnh từng là một xã của huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Hữu Vĩnh (cũ), huyện Bắc Sơn
Bản đồ vị trí xã Hữu Vĩnh (cũ), huyện Bắc Sơn

Bản đồ xã Hữu Vĩnh (cũ), huyện Bắc Sơn

Bản đồ giao thông xã Hữu Vĩnh (cũ), huyện Bắc Sơn
Bản đồ giao thông xã Hữu Vĩnh (cũ), huyện Bắc Sơn. (Open Street Map)

Xã Hữu Vĩnh (cũ), huyện Bắc Sơn nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Hữu Vĩnh (cũ), huyện Bắc Sơn
Bản đồ vệ tinh xã Hữu Vĩnh (cũ), huyện Bắc Sơn. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái