Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Bình Bộ (cũ), huyện Phù Ninh

Bình Bộ từng là một xã của huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Bình Bộ (cũ), huyện Phù Ninh
Bản đồ vị trí xã Bình Bộ (cũ), huyện Phù Ninh

Bản đồ xã Bình Bộ (cũ), huyện Phù Ninh

Bản đồ giao thông xã Bình Bộ (cũ), huyện Phù Ninh
Bản đồ giao thông xã Bình Bộ (cũ), huyện Phù Ninh. (Open Street Map)

Xã Bình Bộ (cũ), huyện Phù Ninh nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Bình Bộ (cũ), huyện Phù Ninh
Bản đồ vệ tinh xã Bình Bộ (cũ), huyện Phù Ninh. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái