Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Bình Điền (cũ), thị xã Hương Trà

Bình Điền từng là một xã của thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Bình Điền (cũ), thị xã Hương Trà
Bản đồ vị trí xã Bình Điền (cũ), thị xã Hương Trà

Bản đồ xã Bình Điền (cũ), thị xã Hương Trà

Bản đồ giao thông xã Bình Điền (cũ), thị xã Hương Trà
Bản đồ giao thông xã Bình Điền (cũ), thị xã Hương Trà. (Open Street Map)

Xã Bình Điền (cũ), thị xã Hương Trà nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Bình Điền (cũ), thị xã Hương Trà
Bản đồ vệ tinh xã Bình Điền (cũ), thị xã Hương Trà. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái