Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Hồng Tiến (cũ), thị xã Hương Trà

Hồng Tiến từng là một xã của thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Hồng Tiến (cũ), thị xã Hương Trà
Bản đồ vị trí xã Hồng Tiến (cũ), thị xã Hương Trà

Bản đồ xã Hồng Tiến (cũ), thị xã Hương Trà

Bản đồ giao thông xã Hồng Tiến (cũ), thị xã Hương Trà
Bản đồ giao thông xã Hồng Tiến (cũ), thị xã Hương Trà. (Open Street Map)

Xã Hồng Tiến (cũ), thị xã Hương Trà nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Hồng Tiến (cũ), thị xã Hương Trà
Bản đồ vệ tinh xã Hồng Tiến (cũ), thị xã Hương Trà. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái