Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Chánh Hội (cũ), huyện Mang Thít

Chánh Hội từng là một xã của huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Chánh Hội (cũ), huyện Mang Thít
Bản đồ vị trí xã Chánh Hội (cũ), huyện Mang Thít

Bản đồ xã Chánh Hội (cũ), huyện Mang Thít

Bản đồ giao thông xã Chánh Hội (cũ), huyện Mang Thít
Bản đồ giao thông xã Chánh Hội (cũ), huyện Mang Thít. (Open Street Map)

Xã Chánh Hội (cũ), huyện Mang Thít nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Chánh Hội (cũ), huyện Mang Thít
Bản đồ vệ tinh xã Chánh Hội (cũ), huyện Mang Thít. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái