Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít

Hòa Tịnh là một xã của huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Đồng bằng sông Cửu Long
Diện tích:11,01 km²
Dân số:7.884 người (1999)
Mật độ:716 người/km² (1999)
Dân tộc:Kinh, Hoa, Khmer
Mã hành chính:29638

Địa giới hành chính

Xã Hòa Tịnh nằm ở phía Tây huyện Mang Thít, có vị trí địa lý:

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít
Bản đồ vị trí xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít

Bản đồ xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít

Bản đồ giao thông xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít
Bản đồ giao thông xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít. (Open Street Map)

Xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít
Bản đồ vệ tinh xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái