Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Dân Hạ (cũ), huyện Kỳ Sơn

Dân Hạ từng là một xã của huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Dân Hạ (cũ), huyện Kỳ Sơn
Bản đồ vị trí xã Dân Hạ (cũ), huyện Kỳ Sơn

Bản đồ xã Dân Hạ (cũ), huyện Kỳ Sơn

Bản đồ giao thông xã Dân Hạ (cũ), huyện Kỳ Sơn
Bản đồ giao thông xã Dân Hạ (cũ), huyện Kỳ Sơn. (Open Street Map)

Xã Dân Hạ (cũ), huyện Kỳ Sơn nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Dân Hạ (cũ), huyện Kỳ Sơn
Bản đồ vệ tinh xã Dân Hạ (cũ), huyện Kỳ Sơn. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái