Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Diên Lộc (cũ), huyện Diên Khánh

Diên Lộc từng là một xã của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Diên Lộc (cũ), huyện Diên Khánh
Bản đồ vị trí xã Diên Lộc (cũ), huyện Diên Khánh

Bản đồ xã Diên Lộc (cũ), huyện Diên Khánh

Bản đồ giao thông xã Diên Lộc (cũ), huyện Diên Khánh
Bản đồ giao thông xã Diên Lộc (cũ), huyện Diên Khánh. (Open Street Map)

Xã Diên Lộc (cũ), huyện Diên Khánh nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Diên Lộc (cũ), huyện Diên Khánh
Bản đồ vệ tinh xã Diên Lộc (cũ), huyện Diên Khánh. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái