Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách

Đồng Lạc là một xã của huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Đồng bằng sông Hồng
Thành lập:2006
Diện tích:6,84 km²
Dân số:6.562 người (2006)
Mật độ:959 người/km² (2006)
Mã hành chính:10657

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách
Bản đồ vị trí xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách

Bản đồ xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách

Bản đồ giao thông xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách
Bản đồ giao thông xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách. (Open Street Map)

Xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách
Bản đồ vệ tinh xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái