Danh sách phường xã Hải Dương (update 2021)

Tính đến hiện tại Hải Dương có 12 đơn vị hành chính cấp huyện và 235 đơn vị hành chính cấp xã phường.

Xem thêm:

Bảng danh sách các phường xã thuộc Hải Dương

Danh sách chi tiết

DS các phường, xã của thành phố Hải Dương

Thành phố Hải Dương có 25 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 19 phường, 6 xã.

Danh sách phường, xã của thành phố Hải Dương: Phường Ái Quốc, phường Bình Hàn, phường Cẩm Thượng, phường Hải Tân, phường Lê Thanh Nghị, phường Nam Đồng, phường Ngọc Châu, phường Nguyễn Trãi, phường Nhị Châu, phường Phạm Ngũ Lão, phường Quang Trung, phường Tân Bình, phường Tân Hưng, phường Thạch Khôi, phường Thanh Bình, phường Trần Hưng Đạo, phường Trần Phú, phường Tứ Minh, phường Việt Hòa, xã An Thượng, xã Gia Xuyên, xã Liên Hồng, xã Ngọc Sơn, xã Quyết Thắng, xã Tiền Tiến. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã An Châu, xã Thượng Đạt.

DS các phường, xã của thành phố Chí Linh

Thành phố Chí Linh có 19 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 14 phường, 5 xã.

Danh sách phường, xã của thành phố Chí Linh: Phường An Lạc, phường Bến Tắm, phường Chí Minh, phường Cổ Thành, phường Cộng Hòa, phường Đồng Lạc, phường Hoàng Tân, phường Hoàng Tiến, phường Phả Lại, phường Sao Đỏ, phường Tân Dân, phường Thái Học, phường Văn An, phường Văn Đức, xã Bắc An, xã Hoàng Hoa Thám, xã Hưng Đạo, xã Lê Lợi, xã Nhân Huệ. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Kênh Giang.

DS các phường, xã của thị xã Kinh Môn

Thị xã Kinh Môn có 23 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 14 phường, 9 xã.

Danh sách phường, xã của thị xã Kinh Môn: Phường An Lưu, phường An Phụ, phường An Sinh, phường Duy Tân, phường Hiến Thành, phường Hiệp An, phường Hiệp Sơn, phường Long Xuyên, phường Minh Tân, phường Phạm Thái, phường Phú Thứ, phường Tân Dân, phường Thái Thịnh, phường Thất Hùng, xã Bạch Đằng, xã Hiệp Hòa, xã Hoành Sơn, xã Lạc Long, xã Lê Ninh, xã Minh Hòa, xã Quang Thành, xã Thăng Long, xã Thượng Quận. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Thị trấn Kinh Môn, xã Phạm Mệnh, xã Phúc Thành, xã Quang Trung, xã Thái Sơn.

DS các thị trấn, xã của huyện Bình Giang

Huyện Bình Giang có 16 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 15 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Bình Giang: Thị trấn Kẻ Sặt (huyện lỵ), xã Bình Minh, xã Bình Xuyên, xã Cổ Bì, xã Hồng Khê, xã Hùng Thắng, xã Long Xuyên, xã Nhân Quyền, xã Tân Hồng, xã Tân Việt, xã Thái Dương, xã Thái Hòa, xã Thái Học, xã Thúc Kháng, xã Vĩnh Hồng, xã Vĩnh Hưng. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Hưng Thịnh, xã Tráng Liệt, xã Vĩnh Tuy.

DS các thị trấn, xã của huyện Cẩm Giàng

Huyện Cẩm Giàng có 17 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 15 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Cẩm Giàng: Thị trấn Lai Cách (huyện lỵ), thị trấn Cẩm Giang, xã Cẩm Điền, xã Cẩm Đoài, xã Cẩm Đông, xã Cẩm Hoàng, xã Cẩm Hưng, xã Cẩm Phúc, xã Cẩm Văn, xã Cẩm Vũ, xã Cao An, xã Định Sơn, xã Đức Chính, xã Lương Điền, xã Ngọc Liên, xã Tân Trường, xã Thạch Lỗi. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Cẩm Định, xã Cẩm Sơn, xã Kim Giang.

DS các thị trấn, xã của huyện Gia Lộc

Huyện Gia Lộc có 18 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 17 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Gia Lộc: Thị trấn Gia Lộc (huyện lỵ), xã Đoàn Thượng, xã Đồng Quang, xã Đức Xương, xã Gia Khánh, xã Gia Lương, xã Gia Tân, xã Hoàng Diệu, xã Hồng Hưng, xã Lê Lợi, xã Nhật Tân, xã Phạm Trấn, xã Quang Minh, xã Tân Tiến, xã Thống Kênh, xã Thống Nhất, xã Toàn Thắng, xã Yết Kiêu. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Gia Hoà, xã Phương Hưng, xã Trùng Khánh.

DS các thị trấn, xã của huyện Kim Thành

Huyện Kim Thành có 18 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 17 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Kim Thành: Thị trấn Phú Thái (huyện lỵ), xã Bình Dân, xã Cổ Dũng, xã Cộng Hòa, xã Đại Đức, xã Đồng Cẩm, xã Kim Anh, xã Kim Đính, xã Kim Liên, xã Kim Tân, xã Kim Xuyên, xã Lai Vu, xã Liên Hòa, xã Ngũ Phúc, xã Phúc Thành, xã Tam Kỳ, xã Thượng Vũ, xã Tuấn Việt. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Cẩm La, xã Đồng Gia, xã Kim Khê, xã Kim Lương, xã Phúc Thành A, xã Tuấn Hưng, xã Việt Hưng.

DS các thị trấn, xã của huyện Nam Sách

Huyện Nam Sách có 19 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 18 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Nam Sách: Thị trấn Nam Sách (huyện lỵ), xã An Bình, xã An Lâm, xã An Sơn, xã Cộng Hòa, xã Đồng Lạc, xã Hiệp Cát, xã Hồng Phong, xã Hợp Tiến, xã Minh Tân, xã Nam Chính, xã Nam Hồng, xã Nam Hưng, xã Nam Tân, xã Nam Trung, xã Phú Điền, xã Quốc Tuấn, xã Thái Tân, xã Thanh Quang.

DS các thị trấn, xã của huyện Ninh Giang

Huyện Ninh Giang có 20 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 19 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Ninh Giang: Thị trấn Ninh Giang (huyện lỵ), xã An Đức, xã Đồng Tâm, xã Đông Xuyên, xã Hiệp Lực, xã Hồng Dụ, xã Hồng Đức, xã Hồng Phong, xã Hồng Phúc, xã Hưng Long, xã Kiến Quốc, xã Nghĩa An, xã Ninh Hải, xã Tân Hương, xã Tân Phong, xã Tân Quang, xã Ứng Hòe, xã Văn Hội, xã Vạn Phúc, xã Vĩnh Hòa. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Hoàng Hanh, xã Hồng Thái, xã Hưng Thái, xã Ninh Hòa, xã Ninh Thành, xã Quang Hưng, xã Quyết Thắng, xã Văn Giang.

DS các thị trấn, xã của huyện Thanh Hà

Huyện Thanh Hà có 20 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 19 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Thanh Hà: Thị trấn Thanh Hà (huyện lỵ), xã An Phượng, xã Cẩm Chế, xã Hồng Lạc, xã Liên Mạc, xã Tân An, xã Tân Việt, xã Thanh An, xã Thanh Cường, xã Thanh Hải, xã Thanh Hồng, xã Thanh Khê, xã Thanh Lang, xã Thanh Quang, xã Thanh Sơn, xã Thanh Thủy, xã Thanh Xá, xã Thanh Xuân, xã Việt Hồng, xã Vĩnh Lập. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã An Lương, xã Hợp Đức, xã Phượng Hoàng, xã Quyết Thắng, xã Thanh Bính, xã Tiền Tiến, xã Trường Thành.

DS các thị trấn, xã của huyện Thanh Miện

Huyện Thanh Miện có 17 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 16 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Thanh Miện: Thị trấn Thanh Miện (huyện lỵ), xã Cao Thắng, xã Chi Lăng Bắc, xã Chi Lăng Nam, xã Đoàn Kết, xã Đoàn Tùng, xã Hồng Phong, xã Hồng Quang, xã Lam Sơn, xã Lê Hồng, xã Ngô Quyền, xã Ngũ Hùng, xã Phạm Kha, xã Tân Trào, xã Thanh Giang, xã Thanh Tùng, xã Tứ Cường. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Diên Hồng, xã Hùng Sơn, xã Tiền Phong.

DS các thị trấn, xã của huyện Tứ Kỳ

Huyện Tứ Kỳ có 23 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 22 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Tứ Kỳ: Thị trấn Tứ Kỳ (huyện lỵ), xã An Thanh, xã Bình Lãng, xã Chí Minh, xã Cộng Lạc, xã Đại Hợp, xã Đại Sơn, xã Dân Chủ, xã Hà Kỳ, xã Hà Thanh, xã Hưng Đạo, xã Minh Đức, xã Ngọc Kỳ, xã Nguyên Giáp, xã Phượng Kỳ, xã Quang Khải, xã Quảng Nghiệp, xã Quang Phục, xã Quang Trung, xã Tái Sơn, xã Tân Kỳ, xã Tiên Động, xã Văn Tố. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Đại Đồng, xã Đông Kỳ, xã Kỳ Sơn, xã Ngọc Sơn, xã Tây Kỳ, xã Tứ Xuyên.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm danh sách xã phường các tỉnh thành: 
Địa Ốc Thông Thái