Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Đồng Nghê (cũ), huyện Đà Bắc

Đồng Nghê từng là một xã của huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Đồng Nghê (cũ), huyện Đà Bắc
Bản đồ vị trí xã Đồng Nghê (cũ), huyện Đà Bắc

Bản đồ xã Đồng Nghê (cũ), huyện Đà Bắc

Bản đồ giao thông xã Đồng Nghê (cũ), huyện Đà Bắc
Bản đồ giao thông xã Đồng Nghê (cũ), huyện Đà Bắc. (Open Street Map)

Xã Đồng Nghê (cũ), huyện Đà Bắc nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Đồng Nghê (cũ), huyện Đà Bắc
Bản đồ vệ tinh xã Đồng Nghê (cũ), huyện Đà Bắc. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái