Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Hào Lý (cũ), huyện Đà Bắc

Hào Lý từng là một xã của huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Hào Lý (cũ), huyện Đà Bắc
Bản đồ vị trí xã Hào Lý (cũ), huyện Đà Bắc

Bản đồ xã Hào Lý (cũ), huyện Đà Bắc

Bản đồ giao thông xã Hào Lý (cũ), huyện Đà Bắc
Bản đồ giao thông xã Hào Lý (cũ), huyện Đà Bắc. (Open Street Map)

Xã Hào Lý (cũ), huyện Đà Bắc nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Hào Lý (cũ), huyện Đà Bắc
Bản đồ vệ tinh xã Hào Lý (cũ), huyện Đà Bắc. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái