Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Hải Hòa (cũ), huyện Hải Lăng

Hải Hòa từng là một xã của huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Hải Hòa (cũ), huyện Hải Lăng
Bản đồ vị trí địa lý xã Hải Hòa (cũ), huyện Hải Lăng

Bản đồ xã Hải Hòa (cũ), huyện Hải Lăng

Bản đồ giao thông xã Hải Hòa (cũ), huyện Hải Lăng
Bản đồ giao thông xã Hải Hòa (cũ), huyện Hải Lăng. (Open Street Map)

Xã Hải Hòa (cũ), huyện Hải Lăng nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Hải Hòa (cũ), huyện Hải Lăng
Bản đồ vệ tinh xã Hải Hòa (cũ), huyện Hải Lăng. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái