Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Hải Thọ (cũ), huyện Hải Lăng

Hải Thọ từng là một xã của huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Hải Thọ (cũ), huyện Hải Lăng
Bản đồ vị trí xã Hải Thọ (cũ), huyện Hải Lăng

Bản đồ xã Hải Thọ (cũ), huyện Hải Lăng

Bản đồ giao thông xã Hải Thọ (cũ), huyện Hải Lăng
Bản đồ giao thông xã Hải Thọ (cũ), huyện Hải Lăng. (Open Street Map)

Xã Hải Thọ (cũ), huyện Hải Lăng nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Hải Thọ (cũ), huyện Hải Lăng
Bản đồ vệ tinh xã Hải Thọ (cũ), huyện Hải Lăng. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái