Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Hải Tân (cũ), huyện Hải Lăng

Hải Tân từng là một xã của huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Hải Tân (cũ), huyện Hải Lăng
Bản đồ vị trí xã Hải Tân (cũ), huyện Hải Lăng

Bản đồ xã Hải Tân (cũ), huyện Hải Lăng

Bản đồ giao thông xã Hải Tân (cũ), huyện Hải Lăng
Bản đồ giao thông xã Hải Tân (cũ), huyện Hải Lăng. (Open Street Map)

Xã Hải Tân (cũ), huyện Hải Lăng nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Hải Tân (cũ), huyện Hải Lăng
Bản đồ vệ tinh xã Hải Tân (cũ), huyện Hải Lăng. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái