Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Hoàng Kim, huyện Mê Linh

Hoàng Kim là một xã của huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

Địa giới hành chính

Địa giới hành chính:

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Hoàng Kim, huyện Mê Linh
Bản đồ vị trí địa lý xã Hoàng Kim, huyện Mê Linh

Bản đồ xã Hoàng Kim, huyện Mê Linh

Bản đồ giao thông xã Hoàng Kim, huyện Mê Linh
Bản đồ giao thông xã Hoàng Kim, huyện Mê Linh. (Open Street Map)

Xã Hoàng Kim, huyện Mê Linh nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Hoàng Kim, huyện Mê Linh
Bản đồ vệ tinh xã Hoàng Kim, huyện Mê Linh. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái