Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Thạch Đà, huyện Mê Linh

Thạch Đà là một xã của huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Đồng bằng sông Hồng
Diện tích:7,71 km²
Dân số:11.474 người (1999)
Mật độ:1.488 người/km² (1999)
Dân tộc:Chủ yếu là Kinh
Mã hành chính:08980

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Thạch Đà, huyện Mê Linh
Bản đồ vị trí địa lý xã Thạch Đà, huyện Mê Linh

Bản đồ xã Thạch Đà, huyện Mê Linh

Bản đồ giao thông xã Thạch Đà, huyện Mê Linh
Bản đồ giao thông xã Thạch Đà, huyện Mê Linh. (Open Street Map)

Xã Thạch Đà, huyện Mê Linh nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Thạch Đà, huyện Mê Linh
Bản đồ vệ tinh xã Thạch Đà, huyện Mê Linh. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái