Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Hoàng Thắng (cũ), huyện Văn Yên

Hoàng Thắng từng là một xã của huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Hoàng Thắng (cũ), huyện Văn Yên
Bản đồ vị trí xã Hoàng Thắng (cũ), huyện Văn Yên

Bản đồ xã Hoàng Thắng (cũ), huyện Văn Yên

Bản đồ giao thông xã Hoàng Thắng (cũ), huyện Văn Yên
Bản đồ giao thông xã Hoàng Thắng (cũ), huyện Văn Yên. (Open Street Map)

Xã Hoàng Thắng (cũ), huyện Văn Yên nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Hoàng Thắng (cũ), huyện Văn Yên
Bản đồ vệ tinh xã Hoàng Thắng (cũ), huyện Văn Yên. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái