Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Kênh Giang (cũ), thành phố Chí Linh

Kênh Giang từng là một xã của thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Kênh Giang (cũ), thành phố Chí Linh
Bản đồ vị trí xã Kênh Giang (cũ), thành phố Chí Linh

Bản đồ xã Kênh Giang (cũ), thành phố Chí Linh

Bản đồ giao thông xã Kênh Giang (cũ), thành phố Chí Linh
Bản đồ giao thông xã Kênh Giang (cũ), thành phố Chí Linh. (Open Street Map)

Xã Kênh Giang (cũ), thành phố Chí Linh nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Kênh Giang (cũ), thành phố Chí Linh
Bản đồ vệ tinh xã Kênh Giang (cũ), thành phố Chí Linh. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái