Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Khánh Lộc (cũ), huyện Can Lộc

Khánh Lộc từng là một xã của huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Khánh Lộc (cũ), huyện Can Lộc
Bản đồ vị trí xã Khánh Lộc (cũ), huyện Can Lộc

Bản đồ xã Khánh Lộc (cũ), huyện Can Lộc

Bản đồ giao thông xã Khánh Lộc (cũ), huyện Can Lộc
Bản đồ giao thông xã Khánh Lộc (cũ), huyện Can Lộc. (Open Street Map)

Xã Khánh Lộc (cũ), huyện Can Lộc nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Khánh Lộc (cũ), huyện Can Lộc
Bản đồ vệ tinh xã Khánh Lộc (cũ), huyện Can Lộc. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái