Trang chủ » Danh mục hành chính Việt Nam »

Danh sách phường xã Hà Tĩnh (update 2021)

Tính đến hiện tại Hà Tĩnh có 13 đơn vị hành chính cấp huyện và 216 đơn vị hành chính cấp xã phường.

Xem thêm:

Bảng danh sách các phường xã thuộc Hà Tĩnh

Danh sách chi tiết

DS các phường, xã của thành phố Hà Tĩnh

Thành phố Hà Tĩnh có 15 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 10 phường, 5 xã.

Danh sách phường, xã của thành phố Hà Tĩnh: Phường Bắc Hà, phường Đại Nài, phường Hà Huy Tập, phường Nam Hà, phường Nguyễn Du, phường Tân Giang, phường Thạch Linh, phường Thạch Quý, phường Trần Phú, phường Văn Yên, xã Đồng Môn, xã Thạch Bình, xã Thạch Hạ, xã Thạch Hưng, xã Thạch Trung. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Thạch Đồng, xã Thạch Môn.

DS các phường, xã của thị xã Hồng Lĩnh

Thị xã Hồng Lĩnh có 6 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 5 phường, 1 xã.

Danh sách phường, xã của thị xã Hồng Lĩnh: Phường Bắc Hồng, phường Đậu Liêu, phường Đức Thuận, phường Nam Hồng, phường Trung Lương, xã Thuận Lộc.

DS các phường, xã của thị xã Kỳ Anh

Thị xã Kỳ Anh có 11 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 6 phường, 5 xã.

Danh sách phường, xã của thị xã Kỳ Anh: Phường Hưng Trí, phường Kỳ Liên, phường Kỳ Long, phường Kỳ Phương, phường Kỳ Thịnh, phường Kỳ Trinh, xã Kỳ Hà, xã Kỳ Hoa, xã Kỳ Lợi, xã Kỳ Nam, xã Kỳ Ninh. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Phường Sông Trí, xã Kỳ Hưng.

DS các thị trấn, xã của huyện Cẩm Xuyên

Huyện Cẩm Xuyên có 23 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 21 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Cẩm Xuyên: Thị trấn Cẩm Xuyên (huyện lỵ), thị trấn Thiên Cầm, xã Cẩm Bình, xã Cẩm Duệ, xã Cẩm Dương, xã Cẩm Hà, xã Cẩm Hưng, xã Cẩm Lạc, xã Cẩm Lĩnh, xã Cẩm Lộc, xã Cẩm Minh, xã Cẩm Mỹ, xã Cẩm Nhượng, xã Cẩm Quan, xã Cẩm Quang, xã Cẩm Sơn, xã Cẩm Thạch, xã Cẩm Thành, xã Cẩm Thịnh, xã Cẩm Trung, xã Cẩm Vịnh, xã Nam Phúc Thăng, xã Yên Hòa. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Cẩm Hòa, xã Cẩm Huy, xã Cẩm Nam, xã Cẩm Phúc, xã Cẩm Thăng, xã Cẩm Vĩnh, xã Cẩm Yên.

DS các thị trấn, xã của huyện Can Lộc

Huyện Can Lộc có 18 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 16 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Can Lộc: Thị trấn Nghèn (huyện lỵ), thị trấn Đồng Lộc, xã Gia Hanh, xã Khánh Vĩnh Yên, xã Kim Song Trường, xã Mỹ Lộc, xã Phú Lộc, xã Quang Lộc, xã Sơn Lộc, xã Thanh Lộc, xã Thiên Lộc, xã Thuần Thiện, xã Thượng Lộc, xã Thường Nga, xã Trung Lộc, xã Tùng Lộc, xã Vượng Lộc, xã Xuân Lộc. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Khánh Lộc, xã Kim Lộc, xã Song Lộc, xã Tiến Lộc, xã Trường Lộc, xã Vĩnh Lộc, xã Yên Lộc.

DS các thị trấn, xã của huyện Đức Thọ

Huyện Đức Thọ có 16 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 15 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Đức Thọ: Thị trấn Đức Thọ (huyện lỵ), xã An Dũng, xã Bùi La Nhân, xã Đức Đồng, xã Đức Lạng, xã Hòa Lạc, xã Lâm Trung Thủy, xã Liên Minh, xã Quang Vĩnh, xã Tân Dân, xã Tân Hương, xã Thanh Bình Thịnh, xã Trường Sơn, xã Tùng Ảnh, xã Tùng Châu, xã Yên Hồ. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Bùi Xá, xã Đức An, xã Đức Châu, xã Đức Dũng, xã Đức Hòa, xã Đức La, xã Đức Lạc, xã Đức Lâm, xã Đức Lập, xã Đức Long, xã Đức Nhân, xã Đức Quang, xã Đức Thanh, xã Đức Thịnh, xã Đức Thủy, xã Đức Tùng, xã Đức Vĩnh, xã Đức Yên, xã Thái Yên, xã Trung Lễ.

DS các thị trấn, xã của huyện Hương Khê

Huyện Hương Khê có 21 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 20 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Hương Khê: Thị trấn Hương Khê (huyện lỵ), xã Điền Mỹ, xã Gia Phố, xã Hà Linh, xã Hòa Hải, xã Hương Bình, xã Hương Đô, xã Hương Giang, xã Hương Lâm, xã Hương Liên, xã Hương Long, xã Hương Thủy, xã Hương Trà, xã Hương Trạch, xã Hương Vĩnh, xã Hương Xuân, xã Lộc Yên, xã Phú Gia, xã Phú Phong, xã Phúc Đồng, xã Phúc Trạch. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Phương Điền, xã Phương Mỹ.

DS các thị trấn, xã của huyện Hương Sơn

Huyện Hương Sơn có 25 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 23 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Hương Sơn: Thị trấn Phố Châu (huyện lỵ), thị trấn Tây Sơn, xã An Hòa Thịnh, xã Kim Hoa, xã Quang Diệm, xã Sơn Bằng, xã Sơn Bình, xã Sơn Châu, xã Sơn Giang, xã Sơn Hàm, xã Sơn Hồng, xã Sơn Kim 1, xã Sơn Kim 2, xã Sơn Lâm, xã Sơn Lễ, xã Sơn Lĩnh, xã Sơn Long, xã Sơn Ninh, xã Sơn Phú, xã Sơn Tây, xã Sơn Tiến, xã Sơn Trà, xã Sơn Trung, xã Sơn Trường, xã Tân Mỹ Hà. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Sơn An, xã Sơn Diệm, xã Sơn Hà, xã Sơn Hòa, xã Sơn Mai, xã Sơn Mỹ, xã Sơn Phúc, xã Sơn Quang, xã Sơn Tân, xã Sơn Thịnh, xã Sơn Thủy.

DS các xã của huyện Kỳ Anh

Huyện Kỳ Anh có tất cả 20 xã.

Danh sách xã của huyện Kỳ Anh: Xã Kỳ Đồng (huyện lỵ), xã Kỳ Bắc, xã Kỳ Châu, xã Kỳ Giang, xã Kỳ Hải, xã Kỳ Khang, xã Kỳ Lạc, xã Kỳ Phong, xã Kỳ Phú, xã Kỳ Sơn, xã Kỳ Tân, xã Kỳ Tây, xã Kỳ Thọ, xã Kỳ Thư, xã Kỳ Thượng, xã Kỳ Tiến, xã Kỳ Trung, xã Kỳ Văn, xã Kỳ Xuân, xã Lâm Hợp. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Kỳ Hợp, xã Kỳ Lâm.

DS các thị trấn, xã của huyện Lộc Hà

Huyện Lộc Hà có 12 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 11 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Lộc Hà: Thị trấn Lộc Hà (huyện lỵ), xã Bình An, xã Hộ Độ, xã Hồng Lộc, xã Ích Hậu, xã Mai Phụ, xã Phù Lưu, xã Tân Lộc, xã Thạch Châu, xã Thạch Kim, xã Thạch Mỹ, xã Thịnh Lộc. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã An Lộc, xã Bình Lộc, xã Thạch Bằng.

DS các thị trấn, xã của huyện Nghi Xuân

Huyện Nghi Xuân có 17 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 15 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Nghi Xuân: Thị trấn Tiên Điền (huyện lỵ), thị trấn Xuân An, xã Cổ Đạm, xã Cương Gián, xã Đan Trường, xã Xuân Giang, xã Xuân Hải, xã Xuân Hội, xã Xuân Hồng, xã Xuân Lam, xã Xuân Liên, xã Xuân Lĩnh, xã Xuân Mỹ, xã Xuân Phổ, xã Xuân Thành, xã Xuân Viên, xã Xuân Yên. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Thị trấn Nghi Xuân, xã Cỗ Đạm, xã Tiên Điền, xã Xuân Đan, xã Xuân Trường.

DS các thị trấn, xã của huyện Thạch Hà

Huyện Thạch Hà có 22 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 21 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Thạch Hà: Thị trấn Thạch Hà (huyện lỵ), xã Đỉnh Bàn, xã Lưu Vĩnh Sơn, xã Nam Điền, xã Ngọc Sơn, xã Tân Lâm Hương, xã Thạch Đài, xã Thạch Hải, xã Thạch Hội, xã Thạch Kênh, xã Thạch Khê, xã Thạch Lạc, xã Thạch Liên, xã Thạch Long, xã Thạch Ngọc, xã Thạch Sơn, xã Thạch Thắng, xã Thạch Trị, xã Thạch Văn, xã Thạch Xuân, xã Tượng Sơn, xã Việt Tiến. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Bắc Sơn, xã Nam Hương, xã Phù Việt, xã Thạch Bàn, xã Thạch Điền, xã Thạch Đỉnh, xã Thạch Hương, xã Thạch Lâm, xã Thạch Lưu, xã Thạch Tân, xã Thạch Thanh, xã Thạch Tiến, xã Thạch Vĩnh, xã Việt Xuyên.

DS các thị trấn, xã của huyện Vũ Quang

Huyện Vũ Quang có 10 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 9 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Vũ Quang: Thị trấn Vũ Quang (huyện lỵ), xã Ân Phú, xã Đức Bồng, xã Đức Giang, xã Đức Hương, xã Đức Liên, xã Đức Lĩnh, xã Hương Minh, xã Quang Thọ, xã Thọ Điền. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Hương Điền, xã Hương Quang, xã Hương Thọ, xã Sơn Thọ.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm danh sách xã phường các tỉnh thành: 
Địa Ốc Thông Thái