Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa

Kiên Đài là một xã của huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Đông Bắc Bộ
Thành lập:1985
Diện tích:75,4 km²
Dân số:2828 người (1999)
Mật độ:38 người/km² (1999)
Mã hành chính:2341

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa
Bản đồ vị trí địa lý xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa

Bản đồ xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa

Bản đồ giao thông xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa
Bản đồ giao thông xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa. (Open Street Map)

Xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa
Bản đồ vệ tinh xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái