Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa

Yên Nguyên là một xã của huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Đông Bắc Bộ
Diện tích:39,21 km²
Dân số:6801 người (1999)
Mật độ:173 người/km² (1999)
Mã hành chính:2365

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa
Bản đồ vị trí xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa

Bản đồ xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa

Bản đồ giao thông xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa
Bản đồ giao thông xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa. (Open Street Map)

Xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa
Bản đồ vệ tinh xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái