Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy

Kiến Quốc là một xã của huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy
Bản đồ vị trí xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy

Bản đồ xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy

Bản đồ giao thông xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy
Bản đồ giao thông xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy. (Open Street Map)

Xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy
Bản đồ vệ tinh xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái