Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Xã Long Khánh, huyện Bến Cầu

Long Khánh là một xã của huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Địa giới hành chính

Long Khánh là một xã biên giới của tỉnh Tây Ninh, xã có ranh giới hành chính:

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Long Khánh, huyện Bến Cầu
Bản đồ vị trí xã Long Khánh, huyện Bến Cầu

Bản đồ xã Long Khánh, huyện Bến Cầu

Bản đồ giao thông xã Long Khánh, huyện Bến Cầu
Bản đồ giao thông xã Long Khánh, huyện Bến Cầu. (Open Street Map)

Xã Long Khánh, huyện Bến Cầu nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Long Khánh, huyện Bến Cầu
Bản đồ vệ tinh xã Long Khánh, huyện Bến Cầu. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái