Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Xã Long Chữ, huyện Bến Cầu

Long Chữ là một xã của huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Đông Nam Bộ
Diện tích:27,26 km²
Dân số:4.677 người (1999)
Mật độ:172 người/km² (1999)
Mã hành chính:25684

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Long Chữ, huyện Bến Cầu
Bản đồ vị trí xã Long Chữ, huyện Bến Cầu

Bản đồ xã Long Chữ, huyện Bến Cầu

Bản đồ giao thông xã Long Chữ, huyện Bến Cầu
Bản đồ giao thông xã Long Chữ, huyện Bến Cầu. (Open Street Map)

Xã Long Chữ, huyện Bến Cầu nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Long Chữ, huyện Bến Cầu
Bản đồ vệ tinh xã Long Chữ, huyện Bến Cầu. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái