Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Nga Mỹ (cũ), huyện Nga Sơn

Nga Mỹ từng là một xã của huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Nga Mỹ (cũ), huyện Nga Sơn
Bản đồ vị trí xã Nga Mỹ (cũ), huyện Nga Sơn

Bản đồ xã Nga Mỹ (cũ), huyện Nga Sơn

Bản đồ giao thông xã Nga Mỹ (cũ), huyện Nga Sơn
Bản đồ giao thông xã Nga Mỹ (cũ), huyện Nga Sơn. (Open Street Map)

Xã Nga Mỹ (cũ), huyện Nga Sơn nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Nga Mỹ (cũ), huyện Nga Sơn
Bản đồ vệ tinh xã Nga Mỹ (cũ), huyện Nga Sơn. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái