Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Nga Nhân (cũ), huyện Nga Sơn

Nga Nhân từng là một xã của huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Nga Nhân (cũ), huyện Nga Sơn
Bản đồ vị trí xã Nga Nhân (cũ), huyện Nga Sơn

Bản đồ xã Nga Nhân (cũ), huyện Nga Sơn

Bản đồ giao thông xã Nga Nhân (cũ), huyện Nga Sơn
Bản đồ giao thông xã Nga Nhân (cũ), huyện Nga Sơn. (Open Street Map)

Xã Nga Nhân (cũ), huyện Nga Sơn nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Nga Nhân (cũ), huyện Nga Sơn
Bản đồ vệ tinh xã Nga Nhân (cũ), huyện Nga Sơn. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái